pleśń

Czym jest pleśń?

Pleśń jest potoczną nazwą występujących w środowisku grzybów strzępkowych. To mikroorganizmy cechujące się pewnymi cechami morfologicznymi oraz fizjologicznymi. Zdolność do szybkiego wzrostu, wysokiej produkcji zarodników, wytwarzania form przetrwalnikowych, a także do zasiedlania różnorodnych podłoży oraz możliwość rozwoju w różnych warunkach klimatycznych powodują szerokie rozprzestrzenianie się tych grzybów (pleśni). Zarodniki  i strzępki grzybni obecne są w większości artykułów spożywczych i zaczynają rosnąć w sprzyjających dla nich warunkach: duża wilgotność i podwyższona temperatura. Pleśń może pojawić się na większości produktów spożywczych

Jeżeli na produkcie pojawiła się pleśń to najprawdopodobniej jest już obecna w całym produkcie. Strzępki grzybni przerastają produkty bardzo głęboko a w produkcie nadal pozostają grzybnia wgłębna oraz jej metabolity, w tym toksyczne dla nas mikotoksyny. Należy go wyrzucić!

Pleśń wytwarza mykotoksyny, które są substancjami rakotwórczymi i mutagennymi.

Działania mykotoksyn:

  • hepatotoksyczne – wpływają na uszkodzenia wątroby,
  • kancerogenne – stanowią czynnik ryzyka rozwoju chorób nowotworowych (m.in. nowotwory wątroby czy przełyku),
  • dermatotoksyczne – uszkodzenia skóry i błon śluzowych, 
  • kardiotoksyczne – związane z zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu układu krwionośnego, 
  • pulmotoksyczne – wpływ na powstawanie obrzęków płuc, 
  • nefrotoksyczne – powodują rozwój zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu nerek,  
  • neurotoksyczne – czyli związane z zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, 
  • teratogenne – działanie związane z uszkodzeniami płodu. 

Czy biały osad na czekoladzie to pleśń?

Nie. To najczęściej zemulgowany tłuszcz (czekolada z aktualną datą ważności). Powodem jest nieodpowiednie przechowywanie czekolady.