CZĘŚĆ PIERWSZA Skład produktów spożywczych – czyli jakie produkty wybiera świadomy nabywca, Redakcja Czytaj Skład

CZĘŚĆ DRUGA Nowoczesne metody przetwarzania żywności – pulsacyjne pole elektryczne, Instytut Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji

„Świadomy wybór produktów spożywczych staje się znaczącym trendem rynkowym. Coraz więcej nabywców, podczas zakupów, zwraca uwagę na informacje dotyczące składu, co ma bezpośrednie przełożenie na decyzję o zakupie. Trend ten uwidacznia się także w ofercie produktów spożywczych pojawiających się na rynku. Coraz więcej producentów odwołuje się do składu swoich produktów w komunikacji. marketingowej, wypuszczając na rynek całe linie produktów pozbawionych substancji dodatkowych. Produkty pozbawione substancji dodatkowych, których dostępność kilka lat temu była bardzo niska, dziś są bardzo popularne i szeroko dostępne w największych sieciach sprzedaży detalicznej.
Zdrowe odżywianie staje się synonimem świadomego odżywiania, niezależnie od diety, wybranej zarówno ze względu wskazań medycznych, jak i po prostu związanej ze stylem życia. Efekt odwrotny do zamierzonego wywołuje komunikacja marketingowa przedstawiająca produkt jako zdrowy, którego skład jest kontrowersyjny. Świadomy nabywca, poinformowany w reklamie o prozdrowotnych zaletach produktu, czytając jego skład w sklepie, weryfikuje te informacje. Niespójność tych komunikatów, może powodować u niego ograniczone zaufanie do marki.”

„Technika pulsacyjnego pola elektryczne (ang. PEF) ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Polega ona na traktowaniu żywności lub surowców stosowanych do jej produkcji impulsami pola elektrycznego. Czas trwania jednego pulsu może wahać się od kilku nanosekund do kilku milisekund, natomiast natężenie pola elektrycznego wynosi zazwyczaj od 100 V/cm do 80 kV/cm. W zależności od zastosowanych parametrów, PEF pozwala wpływać na proces przetwarzania żywności na wiele różnych sposobów. PEF jest przydatnym narzędziem, dzięki któremu można wpływać na zachowanie wartości odżywczej produktu i jego właściwości organoleptyczne. Ponadto ułatwia przeprowadzenie innych, bardziej tradycyjnych procedur takich jak suszenie, ekstrakcja czy zamrażanie. „


Cała broszura dostępna TUTAJ