Kryterium: brak skrobi kukurydzianej (jako zagęstnika)

rosolki

 

rosołek 2