Problem MONW – otyłość metaboliczna z prawidłową masą ciała

Czym jest MONW?

Zespół MONW (ang. metabolic obesity in normal weight) dotyczy osób pozornie szczupłych i zdrowych, u których stwierdza się otyłość brzuszną, tzn. nadmierną ilość tkanki tłuszczowej zlokalizowaną w obrębie brzucha (najczęściej poprzez badanie składu ciała), i wystąpienie szeregu związanych z nią powikłań, takich jak insulinooporność, nieprawidłowy profil lipidowy (podwyższony poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, zaniżony poziom cholesterolu HDL), czy podwyższone ciśnienie tętnicze, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego wskaźnika masy ciała BMI (<25, w niektórych źródłach <27).

Zagadnienie odkryto na początku lat 80. XX wieku na podstawie obserwacji wyników badań osób, które swoim wyglądem odbiegały od typowego obrazu osób otyłych. Mimo upływu prawie 40 lat od rozpoczęcia prac w tym temacie, wciąż nie zostały określone dokładne kryteria określające zespół MONW. Badacze na czele z N.B. Ruderman, zaproponowali system identyfikacji MONW poprzez skalę, w której zawarto następujące parametry:

 • stężenie glukozy, trójglicerydów, kwasu moczowego we krwi,

 • wartość ciśnienia tętniczego,

 • wywiad rodzinny (obciążenie genetyczne),

 • wystąpienie zespołu policystycznych jajników (PCOS) oraz choroby niedokrwiennej serca poniżej 60 roku życia,

 • czynniki predysponujące, takie jak niska masa urodzeniowa, niewielka aktywność fizyczna,

 • przyrost masy ciała po 18 (dla kobiet) i 21 dla mężczyzn roku życia,

 • wartość wskaźnika BMI, obwodu talii

 • oraz przynależność etniczną.

Inni naukowcy jako kryterium podają również ocenę trzewnej tkanki tłuszczowej poprzez badanie tomografem komputerowym oraz nieprawidłową wartość wskaźnika HOMA, służącego do diagnostyki insulinooporności.

Jak możemy zapobiec rozwojowi MONW?

Przyczyną rosnącej liczby osób z MONW, jest przede wszystkim brak obowiązku regularnego wykonywania przed Polaków podstawowych badań krwi. Wysoki poziom glukozy i insuliny we krwi lub hipercholesterolemia mogą przez wiele lat pozostać niezauważone, w związku z czym leczenie chorób często podejmowane jest zbyt późno. Ważną rolę w tym wypadku odgrywa także niska aktywność fizyczna, która predysponuje do zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej, szczególnie wisceralnej (zlokalizowanej w obrębie jamy brzusznej). Ponadto, jako istotny czynnik profilaktyki zdrowia coraz częściej wymienia się kontrolę masy ciała, którą można bez większego problemu regularnie przeprowadzać w warunkach domowych, przy użyciu zwykłej wagi łazienkowej. Raz na jakiś czas warto także wybrać się do specjalisty i dokonać pomiaru składu ciała, aby sprawdzić, czy poziom naszej tkanki tłuszczowej oraz mięśniowej mieści się w normie.

Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, zaniedbywanie regularnego podejmowania aktywności fizycznej lub zbyt wysoki poziom tkanki tłuszczowej zmierzony poprzez analizę składu ciała powinny skłonić nas do podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia w przyszłości wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak m.in. cukrzyca typu II, choroby sercowo – naczyniowe, choroby nowotworowe.

autorka: Justyna Lesińska Pozytywne Zmiany

Bibliografia:

 1. Bucyk B., Tupikowska M., Bednarek – Tupikowska G., 2009, Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW), Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2009, tom 5, nr 4, 226–232

 2. Wiśniewska K., 2018, Tajemnica MONW. Pacjent szczupły z zaburzeniami metabolicznymi – opis przypadku, Współczesna Dietetyka, nr 16/2018

 3. Kayoung L., 2009, Metabolically obese but normal weight (MONW) and metabolically healthy but obese (MHO) phenotypes in Koreans: characteristics and health behaviors, Asia Pac J Clin Nutr 2009;18 (2): 280-284